Return to Article Details ผลของการใช้กลีบดอกบัวสายธัญกาฬต่อคุณลักษณะของไอศกรีมเชอร์เบทมะนาว ปราศจากน้ําตาล Download Download PDF