Return to Article Details ศึกษาการใช้ประโยชน์จากต้นข่าสําหรับพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม Download Download PDF