Return to Article Details การศึกษาประสิทธิภาพของการใช้เครื่องกระตุ้นด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเข้มข้นสําหรับการปรับ รูปร่างบริเวณหน้าท้องแบบไม่รุนแรง Download Download PDF